Groenhovenstraat 25 · 2311 BW Leiden · t (071) 513 49 71 · m 06 22 469 263

Toetsingskader en scenario's voor Sociale Werkvoorziening

In welke richting kunnen SW-bedrijven zich ontwikkelen en wat zijn hiervan de kansen en risico’s?

Bij de uitwerking van de ontwikkelscenario’s wordt systematisch gekeken naar de effecten van de te maken keuzes voor het SW bedrijf zelf, de medewerkers, voor de Gemeente, voor de inwoners en maatschappelijke organisaties in de Gemeente. Na formulering van een toetsingskader kan een basisscenario worden gepresenteerd.

Met de criteria van een toetsingskader is het mogelijk om op een gestructureerde wijze de pro’s en contra’s van de verschillende scenario’s tegen elkaar af te wegen.

BEMC kan u daarbij ondersteunen.