Groenhovenstraat 25 · 2311 BW Leiden · t (071) 513 49 71 · m 06 22 469 263

‘re-integratie die wel werkt….’


TNO ‘er Blonk doet in een artikel verslag van het project dat BEMC, TNO en Orionis in 2013 zijn gestart als onderdeel van de nieuwe organisatie ‘Orionis Walcheren naar een Slagvaardige Toekomst’.

Dit project is door mij in mijn hoedanigheid van algemeen directeur a.i. van Orionis Walcheren in co – creatie met TNO opgezet. Daarvoor was een aanzienlijke investering in geld en menskracht nodig en het toenmalig bestuur van Orionis Walcheren heeft deze samenwerking in een periode van medio 2013 tot en met 2014 (ook financieel) mede mogelijk gemaakt. Er was dus draagvlak bij de politiek en dat was de eerste voorwaarde.

De aanpak bestaat uit drie belangrijke pijlers:

  1. Ken je klant/kandidaat.

Dit richt zich op het verkrijgen van inzicht in mogelijkheden, rekening houdend met beperkingen van klanten/ kandidaten en geeft inzicht in de kenmerken van WWB’ ers, Wsw’ers (en straks ook Wajong’ers).

  1. De begeleiding van de klant/kandidaat.

Bestaande uit het ontwikkelen van effectieve en efficiënte werkprocessen waarbij methodisch handelen, eigen regie van de klant/kandidaat en het inzetten van de juiste partners centraal staan.

  1. Een resultaatgerichte werkgeversbenadering.

Hierin wordt een goede match gemaakt tussen de competenties van de klant/ kandidaat en de gewenste competenties door werkgevers. Zo komt een duurzame relatie tussen werkgever en de klant/kandidaat tot stand.

Het artikel geeft goed aan ‘welke praktijken in re-integratie duurzaam zijn gebleken…’. De resultaten zijn bemoedigend…………..wordt vast vervolgd!